Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ VS Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ VS Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10
Ώρα έναρξης 15:00