Ευχαριστούμε τον κ. Παντελή Πυλαρινό για τις ηλεκτρικές εργασίες που π…

Ευχαριστούμε τον κ. Παντελή Πυλαρινό για τις ηλεκτρικές εργασίες που παρέχει στις εγκαταστάσεις του Αστέρα!

facebook.com/AsterasAmaliadasOfficial