Ευχαριστούμε πολύ την αντιπροσωπία NISSAN του κ. Ιωάννη Τσιώρη για τη …

Ευχαριστούμε πολύ την αντιπροσωπία NISSAN του κ. Ιωάννη Τσιώρη για τη χορηγική βοήθεια που παρέχει στην ομάδα του Αστέρα!!

facebook.com/AsterasAmaliadasOfficial