Ευχαριστούμε πολύ τον Κ. Μπαντούνα με είδη διατροφής για την ενίσχυση …

Ευχαριστούμε πολύ τον Κ. Μπαντούνα με είδη διατροφής για την ενίσχυση που παρέχει στην ομάδα του Αστέρα!!

facebook.com/AsterasAmaliadasOfficial