Ευχαριστούμε πολύ το κατάστημα pedal power με ποδήλατα και ανταλλακτικ…

Ευχαριστούμε πολύ το κατάστημα pedal power με ποδήλατα και ανταλλακτικά για τη στήριξη που παρέχει στην ομάδα του Αστέρα!

facebook.com/AsterasAmaliadasOfficial