Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σταυρούλια για τη στήριξη που παρέχει στην ομ…

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σταυρούλια για τη στήριξη που παρέχει στην ομάδα μας και τον εξοπλισμό που μας παρέχει!

facebook.com/AsterasAmaliadasOfficial